Búcsúztatás

Segítséget nyújtunk Önnek, hogy a temetési szertartás méltó körülmények között kerüljön megrendezésre.


Megszervezzük az egyházi vagy polgári szertartás szerinti temetési beszédet. Felkészült és tapasztalt polgári szónokok közül az Ön által kiválasztott személyt kérjük fel szeretett halottja búcsúztatásának lebonyolítására. Ha egyházi szertartás szerint kívánja temetni hozzátartozóját, úgy a felekezet szerinti katolikus papot vagy református lelkészt megkeresve egyeztetjük a temetés időpontját.

Polgári búcsúztatás menete:

A búcsúbeszéd megkezdése előtt halk várakozó zene szól a ravatalozóban, vagy a szórásos temetés esetén közvetlenül a szóró-parcellánál. A búcsúztató személy a ravatalozóba megérkezve megáll az elhunyt koporsójánál vagy urnájánál és megkezdi a temetési beszédet. Ezzel a momentummal veszi kezdetét a temetési szertartás.

A búcsúztató személy a családdal előre egyeztetett búcsúzó szöveget adja elő, melyben lehetnek versek, énekek, esetleg imádságok is. Általánosan elmondható, hogy a beszéd elgondolkoztató momentumokat említ meg az elhunyttal kapcsolatban, illetve valamelyest megpróbál megnyugvást nyújtani a gyászoló egybegyűltek részére.

A ravatalozóból a gyászmenet - élén a búcsúztató személlyel - utolsó útjára kíséri az elhunytat, a végső nyughelyéül szolgáló sírhelyhez. Itt a búcsúztató személy egy vers elszavalásával köszön el az elhunyttól, ezután a család nevében, a családtagokat egyenként, nevükön felsorolva véglegesen és visszavonhatatlanul örök búcsút vesz szeretett halottjuktól.

A koporsó behantolása vagy az urna sírba helyezése után - a temetési szertartás lezárásaként  - a búcsúztató személy elsőként lép a közvetlen hozzátartozókhoz és részvétet nyilvánít.