Haláleset utáni teendő

Önnek egyetlen lényeges dolga van, felvenni munkatársunkkal mielőbb a kapcsolatot!


Miért fontos az, hogy a lehető leghamarabb tudomást szerezzünk a bekövetkezett halálesetről? Azért, hogy azokat a költségeket minimalizálni tudjuk, melyek az Ön pénztárcáját terhelnék teljesen feleslegesen. Higgye el, vannak ilyen díjak!

Nem mindegy, melyik temetkezési cég szállítja el az elhunytat lakásról, nem mindegy milyen szolgáltatásokat kíván igénybe venni a kórház patológiai osztályán, nem mindegy az sem, hogy a temetőben milyen szolgáltatásokat szeretne megrendelni és egyáltalán nem mindegy az sem, hogy egyáltalán milyen költségek terhelik Önt mint temettetőt. Mi tudjuk és csakis és kizárólag azokat a díjakat fizetjük ki, melyek szükségesek és Önt terhelik.

Cégünk teljeskörűen elintézi a haláleset bekövetkezte utáni teendőket. Kezdve a kórházi ügyintézéstől a halotti anyakönyvi kivonat beszerzésén át, az esetleges hamvasztási engedély beszerzéséig.

Amennyiben az elhunytat vagy hamvait bécsi vagy Bécs környéki temetőben kívánja végső nyugalomra helyezni, úgy a meglévő sírhelyet előkészítjük a temetésre, a szükséges bürokratikus eljárást elintézzük Ön helyett a temetőben. Az Ön elvárásainak megfelelő temetési időpontot foglalunk a szertartás helyéül szolgáló temetőben. A sírhelyen álló síremléket szükség szerint elbontjuk, illetve a szükséges sírköves munkálatokat elvégezzük (pl: név és évszámok bevésése).

Egészségügyi intézményben (kórházban, klinikán) bekövetkezett halálozás esetén:

Az elhalálozás helye szerinti osztályt (belgyógyászat, kardiológia, neurológia, stb.) kell felkeresnie. Itt kapja meg az elhunyt személyes tárgyait, személyi igazolványát és a zárójelentést. Ha a boncolás mellőzését szeretné kérni, ezen az osztályon kell kitöltenie a kórház által alkalmazott formanyomtatványt.

A Patológiai osztályra nem szükséges elfáradnia, - és általában teljesen felesleges is - hiszen az esetek többségében még pár napba telik, hogy elkészüljön az úgynevezett Halottvizsgálati Bizonyítvány, amely dokumentum szükséges a temetés intézéséhez.

Praktikusabb megoldás, ha befárad cégünk irodájába és nyugodt körülmények között átbeszéli munkatársunkkal az ilyenkor szükséges teendőket, melyeket szinte teljes mértékben el tudunk intézni Ön helyett. Már az is előrébb viszi az ügyintézést, ha telefonon kér segítséget munkatársunktól.

 

Lakáson történt halálozás esetén:

Ha a halál tényét megállapító orvos nem tudja egyértelműen megállapítani a halál okát, akkor kórboncolásra beszállíttatja az elhunytat a területileg illetékes egészségügyi intézménybe. Ez az intézmény általában a legközelebbi kórház. Ilyen esetben az orvos intézkedik a holttest szállításáról, vagyis ő hívja telefonon az ügyeletes temetkezési céget a halott szállítás lebonyolítása miatt. Ebben az esetben Önnek semmilyen anyagi kötelezettsége nincs a szállítási díjat illetően, hiszen nem Ön kezdeményezte ezt az eljárást.

Viszont a boncolás megtörténte után az elhunyt hűtési díja és – ha igény van rá – öltöztetési díja már a temettetőt terhelik. Ezért is fontos, hogy a kórházzal a kapcsolat felvétel időben megtörténjen és a szükséges intézkedések megtörténjenek.

Ha az orvos megállapította a halál okát, akkor intézkedhet az elhunyt elszállításáról, de köteles a hozzátartozó beleegyezését kérni a szolgáltatást elvégző temetkezési cég megbízását illetően. Nos, ezzel vannak azért a mai napig problémák…

Cégünk két díjtételt alkalmaz a lakásról történő elhunyt szállítás során, a „Lakásról történő elhunyt szállítási díj” és a „Hűtési díj naponként” díjat, melyek mértékét az Árlista menüpontban találhat meg.

Mi nem alkalmazunk olyan díjakat, melyeket nem is rendelt meg a hozzátartozó a szállítást végző temetkezési cégtől.

 

Közterületen bekövetkezett halálozás esetén:

Ebben az esetben a Rendőrség gondoskodik az elhunyt elszállíttatásáról. A szállítás helye attól függ, hogy a halottvizsgálatot végző orvos meg tudja-e állapítani a halál okát és ki tudja-e zárni az idegenkezűséget. Ezen tények birtokában rendelik el szállítást halottasházba, kórházba vagy igazságügyi intézménybe. Ha a halálozást hatósági eljárás keretében vizsgálja tovább a Rendőrség, úgy a temetés későbbi lebonyolításához szükséges lesz beszerezni a Rendőrségtől az úgynevezett temetési engedélyt. Természetesen cégünk ezt az iratot is beszerzi, hogy Önt megkíméljük az időrabló ügyintézésektől.

 

Külföldön történt halálozás esetén:

Ha a haláleset külföldön következik be, úgy speciális engedélyekre is szükség lesz az elhunyt holttestének Ausztriába történő szállításának megszervezése során. Különböző dokumentumokra van szükség más-más országokban történő ügyintézés során, de az általánosságban elmondható, hogy a halotti anyakönyvi kivonat és a helyi tisztiorvosi szolgálat engedélye nélkülözhetetlen a hazaszállítás megkezdéséhez, illetve az osztrák konzulátus szállítási engedélyét is be kell még szerezni. Vannak további nehezítések mediterrán államokban úgy, mint balzsamozási igazolás beszerzése, helyi hatóságok (rendőrség, ügyészség) engedélyének megléte, kórházi vagy temetkezési költségek előre történő kifizetése és szállítást végző osztrák temetkezési cég regisztrációjának érvényessége az adott országba.

Cégünk tökéletesen felkészült a fent felsorolt ügyintézések elvégzésére, így garanciával vállaljuk az elhunyt rövid időn belüli hazaszállítását, a költségek lehető legnagyobb mértékű leszorítása mellett.