Hamvasztásos temetés

A bécsi temetőkben lehetőség nyílik az elhunyt hamvainak elhelyezésére, többfajta sírhely típus szerint.

Az elhunyt hamvasztás utáni temetésének több módozata lehetséges, amennyiben a hamvakat sírhelyben kívánja elhelyezni. Ezek lehetnek úgynevezett urnafülke, urnasír, urnakripta, Urna Pantheon vagy meglévő koporsós sírhely. Az alábbiakban jellemezzük ezeket a sírhely típusokat, és megadjuk az elérhető legkedvezőbb temetési árat.

Urnafülke

Minden bécsi temetőben található urnafülke, másik nevén colombárium fülke. Kis helyigénye miatt a legolcsóbb temetési mód, ha az elhunyt hamvait temetőben kívánja örök nyugalomra helyezni. A temetés megrendelésekor az urna zárólapja is megrendelésre kerül, így nem kell további költségekkel számolni a síremléket illetően, nincs további sírkőmunka díj. Az urnafülkék lehetnek úgynevezett szimpla- vagy dupla kialakításúak. Ez azt jelenti, hogy egy vagy két személy hamvait lehet a sírba betemetni. Illetve napjainkban elterjedt az a lehetőség is, hogy úgynevezett „ikresíthető”, azaz szögletes urna alkalmazásakor a szimpla fülkébe kettő, a dupla fülkébe négy, az elhunytak hamvait tartalmazó urna helyezhető el. A sírhelyek megváltási ideje 10 vagy 20 év lehet.

Urnasír

Egyre jobban előtérbe kerülő temetési módozat. Az elhunyt hamvai a földben kerülnek elhelyezésre, egy úgynevezett keszonban. A keszon egy műkőből vagy erős műanyag-gránit őrlemény keverékből készülő, kocka alakú szerkezet, melye megvédi az urnát vagy urnákat a földdel történő érintkezéstől. A temetésen az elhunyt hamvait tartalmazó urnát a keszonba helyezik, azt lezárják és a földet a zárt keszonra temetik vissza. A temetés után szinte azonnal állítható síremlék, sőt az sem ritka manapság, hogy a temetés után rögtön felállítják a síremléket a sírhelyre. A sírhelyben egyszerre négy elhunyt hamvai helyezhetők el. Az urnasírok lejárati ideje normál esetben 10 év, de hosszabb intervallumra is meg lehet váltani a sírt.

Urnakripta

A sírhelyen a temető előre felállítja az urnakripta felépítményt, így csak a kriptazáró lapot kell elkészíttetni a temetés időpontjára. Az urna a föld felett, a felépítményben kerül elhelyezésre, így közelebb érezhetjük magunkhoz szeretett halottunkat, ha kilátogatunk hozzá a temetőbe. Az urnakripta - kialakításától függően - akár 4 elhunyt hamvait tartalmazó urnát is befogadhat. Az urnakriptás temetések magasabb ára a felépítmény díjából adódik, melyet a sírhely ára már magában foglal. Az urnakripta lejárati ideje normál esetben 10 év, de hosszabb intervallumra is meg lehet váltani a sírt.

 

Meglévő koporsós sírhely

Egy, már meglévő koporsós sírhelybe történik az elhunyt hamvait tartalmazó urna eltemetése. Amennyiben a síremlék fedlappal zárt, úgy a sírköves kollégák a temetésre megnyitják a sírt, a szertartás után pedig visszahelyezik a sírkő fedlapját a helyére, illetve gondoskodnak az elhunyt nevének, születési és halálozási évének felvéséséről a síremlékre. A sírba behelyezett urna nem hosszabbítja meg a sír megváltási idejét. A hamvak temetése általában úgynevezett urnakoporsóban történik.

 

A teljes körű ügyintézés és szertartás menete:

Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát a szükséges iratokkal munkatársunk beszerzi, a halál helye szerinti polgármesteri hivatal Okmányirodáján. Leegyeztetjük az Ön által kiválasztott temetőben az Ön igényeinek megfelelő temetési időpontot és lefoglaljuk azt, illetve rendezzük a temetőben a szertartás költségeit is. Munkatársaink segítenek Önnek a legmegfelelőbb sírhely típust megtalálni, amiben az elhunyt hamvait örök nyugalomra helyezheti. Megszervezzük az egyházi vagy polgári szertartás szerinti búcsúztató személy – katolikus pap, református lelkész vagy világi szónok - közreműködését a temetésen. Gondoskodunk az elhunyt holttestének hamvasztásra történő elszállításáról a kórház patológiájáról vagy a temetőből a megjelölt hamvasztó üzembe. Itt megtörténik a hamvasztás és a hamvak légmentesen lezárható műanyag urnabetétbe történő elhelyezése, melyre egy időben eltávolíthatatlan módon feltüntetésre kerülnek az elhunyt adatai és a hamvasztás azonosító jelei. A művelet megtörténte után a hamvakat munkatársaink kiszállítják a temetés helyéül szolgáló temetőbe, ahol a temető munkatársainak adják át azokat. Megtörténik a hamvak temetése a kiválasztott sírhelybe, az Ön által választott felekezeti- vagy polgári szertartás szerint. 

Az Ön igényeinek megfelelően, vállaljuk a kórházban az elhunyt Halottvizsgálati Bizonyítványának és Statisztikai lapjának beszerzését, a kórházi hűtési díj (ha van) kifizetését, az elhunyt öltöztetésének, sminkelésének megrendelését, a ruházat leadásával együtt, illetve ha nem egészségügyi intézményben történt a haláleset, akkor az illetékes Tisztiorvosi Hivatal hamvasztáshoz szükséges  engedélyének beszerzését.